Wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden!

Heeft u tips, opmerkingen of misschien interesse in een bestuursfunctie?
U bent van harte welkom tijdens onze inloopavond maandag 3 oktober a.s. om 19.30 uur in de Woag.

Boortoren sluit oude NAM-observatieput af in Oosterhesselen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verhuist eind juni of begin juli een boortoren naar de Noorddijk (nabij de Boksloot) in Oosterhesselen om in vier weken tijd een oude put definitief af te sluiten. De boortoren boort dus niet, maar trekt oude pijpen uit een put die vroeger dienst deed als gaswinningsput.

De NAM gaat in april een bestaande oude put in het gasveld ‘Oosterhesselen’ permanent afsluiten. Daarvoor is de boortoren nodig. Een boortoren kan naast het boren van putten en het installeren van pijpdelen in de ondergrondse put, ook de eerder aangebrachte stukken pijp weer terughalen uit de put. De boortoren is ook in staat de open ruimte vervolgens op te vullen met cement. Dat werk gaat dag en nacht door en de lampen op onze locatie zijn dan ook 's nachts aan om veilig te kunnen werken.  

Lees meer...

Geslaagde herdenking

Op woensdag 4 mei jl. organiseerden wij weer onze jaarlijkse dodenherdenking.

Anders dan voorgaande jaren was er een bloemlegging op het kerkhof bij de oorlogsslachtoffers door de oudste kinderen van de basisscholen. Deze kinderen hadden eerder een zeer interessante gastles gehad van Harm-Jan Lesschen. Deze gastles ging over de belangrijke momenten in de oorlog in Oosterhesselen en de slachtoffers die gevallen zijn. Het bekendste voorbeeld hiervan is burgemeester de Kock. Wethouder Joop Brink was namens de gemeente Coevorden aanwezig en heeft de bloemen samen met de kinderen gelegd. 

foto

Foto Marianne Kregel

Lees meer...

Twaalfde editie Montmartre Oosterhesselen

Het buiten schilderfestival dat al jaren in ons dorp gehouden wordt, vind dit jaar plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 juli.

Met een enthousiaste groep vrijwilligers zijn de voorbereidingen al weer enige tijd in volle gang. Zonder initiator Michiel Lauret die ons afgelopen november ontvallen is. Hij had bij de vorige editie aangegeven een stapje terug te willen doen en droeg al veel werkzaamheden over. De organisatie voor 2016 liep dus geen gevaar, maar… we missen hem. 

Montmartre 1
foto Coevorden HuisaanHuis

Met nu al bijna 70 aanmeldingen voor deelname – ongekend; dat bewijst maar weer dat het evenement grote belangstelling geniet -  kijken we weer uit naar een mooi festival. Extra dit jaar is een thema-expositie ‘Fiets en Landschap’. De helft van de deelnemers heeft aangegeven met dit thema mee te doen. Dus extra de moeite waard om Montmartre te bezoeken. De organisatie hoopt u op een van de dagen te mogen begroeten.

Reactie op bestuursovereenkomst AZC

21 maart 2016
 

Geachte heer Brink,

Begin maart jl. heeft u een afvaardiging van Plaatselijk Belang (PB) uitgenodigd met als doel ons aan te sluiten bij de laatste ontwikkeling en volgende fasen, aangaande de mogelijke komst van een AZC binnen ons dorp. Daarnaast heeft u gevraagd naar onze zienswijze aangaande de communicatie voor de komende fases. 
 

Lees meer >>

Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag nemen wij als bestuursleden, u in hoofdlijn mee over het afgelopen jaar en leggen daarmee verantwoording naar u af. In dit jaarverslag komt een aantal vaste punten ieder jaar weer terug, denk hierbij bijvoorbeeld aan een activiteit als de 4 mei herdenking. Daarnaast zijn er onderwerpen die voor dat betreffende jaar nieuw zijn. Dit jaar zijn dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom een AZC en de gemeentelijke bezuinigingen op de bibliotheek. Wij proberen in onze verslaglegging zo volledig mogelijk te zijn. We maken echter wel keuzes. Sommige onder-werpen zijn bijvoorbeeld te klein om specifiek op te nemen in dit jaarverslag. Uiteindelijk stond de teller van actiepunten over het jaar 2015 op 74. 

Klik hier voor het volledige jaarverslag over 2015.

Afsluiting op het ooievaarsnest

ooiervaarsnest

Een gezellige en goede afsluiting van het project ooievaarsnest. Nogmaals bedankt iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. 

 

Informatieavond Zuster Mohrpark

Maandag 14 maart jl hebben we in de Hesselerhof een voorlichtingsavond gehouden voor het hele dorp. De plannen met betrekking tot het park zijn getoond en ideeën zijn geopperd. Het aanwezige publiek was enthousiast over de plannen, dacht mee en vulde aan. Bovendien heeft een aantal mensen zich als vrijwilliger aangemeld. Daar zijn we blij mee en we kijken dan ook terug op een goede avond. 

info park 1 verkleind

Picknickbank weer op zijn plekje

De picknickbank staat weer in de marchieshof! Knap gedaan! Weer een fijne plek waar je lekker even kunt zitten en ontspannen voor jong en oud!

picknicktafel 1

picknicktafel 2

11 en 12 maart in het teken van NL doet

Vrijdag 11 maart heeft basisschool “OBS de Woert” flink geholpen met het opruimen van zwerfafval. Met prikkers en vuilniszakken zijn de kinderen in groepjes uiteen gegaan om lege blikjes, papiertjes, plastic zakjes, enz. enz. in ons dorp op te ruimen. De opbrengst was 12 volle vuilniszakken met zwerfafval. We weten niet of we hier blij mee moeten zijn. Enerzijds is het fantastisch dat de kinderen zo fanatiek aan de slag gegaan zijn en zoveel hebben verzameld. Anderzijds is het verdrietig dat er zoveel zwerfafval is. Helemaal met de wetenschap dat de kinderen nog niet eens alle straten gehad hebben. De leiding van de basisschool heeft aangegeven volgende keer weer te willen helpen en van dit aanbod maken we graag gebruik. 

NLdoet

 

Zaterdag 12 maart was de halfjaarlijkse onderhoudsdag gecombineerd met NL doet.  Een groep van 14 vrijwilligers stond om 9.30 uur bij de Margieshof paraat. Een aantal bekende gezichten, wat bijna een vaste kern is, en gelukkig een aantal nieuwe deelnemers. Het is leuk om te merken dat bij het verdelen van de klussen er een natuurlijke verdeling komt. Je kunt zien dat deelnemers graag klussen doen waar ze zich zelf aan storen. Ook hier is weer het nodige zwerfafval verzameld. Daarnaast is een aantal dingen schoongemaakt, opgeruimd en is de nieuwe aanbouw van het dierenverblijf bij het Zuster Mohrpark geschilderd.

Voor de lichamelijke inspanning hadden we zelfgebakken cake en koekjes en bij de afsluiting hartige hapjes. Wij, als Plaatselijk Belang, kijken met veel plezier en een “opgeruimd” gevoel terug op deze twee dagen en willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.  

klusdag 2016

Afscheid voorzitter Liesbeth Mennink

Na zich 6 jaar actief ingezet te hebben voor Plaatselijk belang, nam Liesbeth afscheid tijdens de ledenvergadering op 9 maart j.l. De afgelopen 4 jaar is Liesbeth voorzitter geweest. Ze nam destijds het stokje over van Jan Kat. Liesbeth heeft zich erg ingezet al die jaren. Zo heeft ze o.a. veel gedaan voor het Mohrpark, de Hesselerhof, de bushalte in het dorp, de beweegtuin en het toekomstige azc.  Liesbeth kreeg een warm afscheid met een toespraak, een gedicht, een beeld van Lucas (zie foto) en een warm applaus van de zaal.

 

beeld Liesbeth

Nieuwsarchief

Links andere website's

logooth

 

 lid

________Contact________

 

_______Fotoalbum_______

fotalbum