Samenwerking staat voorop

Complimenten aan alle vrijwilligers voor hun hulp en inzet!

 

1488220151339

 

 

 

Update zr. Mohrpark

Een prachtige dag in Oosterhesselen

Vorderingen Zuster Mohrpark

Een kleine impressie van de vorderingen van het zr. Mohrpark.
Tussen de klussen door is er natuurlijk ook tijd voor een kop koffie!

 

IMG 0019

 

 

Kom samen met ons het dorp netjes houden!

Zaterdagochtend 11 maart om 9.00 uur verzamelen we ons in het Zr. Mohrpark! We beginnen met koffie. Iedereen is welkom.

Een waar kerstcadeau!

oranjefonds 2

Zaterdagmiddag, net voor kerstavond, bezorgt post NL een enveloppe van het Oranjefonds. Het Oranjefonds doneert ons € 10.000,- voor de renovatie van het Zuster Mohr Park. 

Dit stimuleert ons om in het komende jaar de renovatie, waar we een week geleden het startschot voor hebben afgegeven, te gaan realiseren tot een mooi geheel. 

Eerst fase 1 met de vijver. Voor fase 2 is met deze bijdrage de financiering ook bijna rond. Voor fase 3 zijn er al toezeggingen gedaan en dus hebben we er vertrouwen in dat dit ook goed komt.

Fijne feestdagen

kerst 1

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2017!

Situatie rond het AZC

Op maandag 19 december heeft een deel van ons bestuur een overleg gehad met wethouder Brink en twee ambtenaren van de gemeente, om bij te praten over de situatie rond het AZC in Oosterhesselen. Een vraag die bij ons leeft is wat de status van de vergunningprocedure nu precies is, en welke acties er ondernomen moeten worden.

De gemeente heeft aangegeven dat het nu wacht op een schriftelijke bevestiging van het besluit van het COA om de locatie in Oosterhesselen niet te bouwen. Een besluit dat mondeling wel al bevestigd is. Daarnaast is het aan het COA en de eigenaar van het terrein om afspraken te maken over de contracten die zij samen afgesloten hebben. Deze onderhandelingen maken ook dat de eigenaar nog geen verzoek heeft gedaan om de vergunning in te trekken. De gemeente liet ons weten druk te blijven uitoefenen op het COA, om snel definitieve duidelijkheid te krijgen voor ons als inwoners van het dorp. Zodra er meer bekend is zullen ze ons dit laten weten.

De gemeente heeft de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de vergunning, zoals gebruikelijk, voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie wacht met het inhoudelijk behandelen van de bezwaren tot er meer duidelijkheid is over de intrekking van de vergunning. De indieners van een bezwaarschrift worden als er meer bekend is door de adviescommissie geïnformeerd.

Officiele start renovatie Zuster Mohr Park

Zaterdagmiddag was wethouder Jeroen Huizing bij de start van de renovatie van het Zuster Mohr Park in Oosterhesselen. Als symbool voor de start van de werkzaamheden werd een aantal emmers met water uit de grote vijver doorgegeven en door de wethouder en voorzitter van Plaatselijk Belang Oosterhesselen Andreas Lameris in de sloot gegooid. De renovatie is een mooi project waarbij de rol van de gemeente klein is, en vrijwel alles gerealiseerd wordt door het dorp zelf. Het is ook één van de projecten die een bijdrage heeft gekregen uit het Stimuleringsfonds.

De gemeente wenst Plaatselijk Belang Oosterhesselen, samen met de betrokken partijen en alle vrijwilligers, veel succes met de werkzaamheden!

start renovatie Mohrpark

Sculptuur gelicht!

Op zaterdag 17 december wordt om 14.00 uur het officiële startsein gegeven voor het aanpassen van het Zuster Mohrpark. De sculptuur, ook wel bekend als ‘het bootje’, is daarom afgelopen weekend alvast gelicht. Iedereen die meegeholpen heeft BEDANKT!! 

bootje 1 bootje 2

bootje 3

Werkzaamheden zuster Mohrpark gaan beginnen

Zaterdag 10 december om 11.00 uur, wordt het bootje van de familie Toebes uit de vijver gehaald. De fontein is al eerder deze week verwijderd. Dit alles ter voorbereiding op de plannen voor het park. Als de vijver zover is worden beide weer teruggeplaatst. 

 

IMG 2589 

Plannen zr. Mohrpark fase 1

Afgelopen week hebben we een leuke informatieve avond gehad waarin alle plannen voor fase 1 van het zr. Mohrpark bekend gemaakt werden. De plannen zijn enthousiast begroet, iedereen heeft er zin in! 

IMG 2602

 

 

Nieuwsarchief

Links andere website's

logooth

 

 lid

________Contact________

 

_______Fotoalbum_______

fotalbum