Komt U ook? Uutbloazen in het park?

Zaterdag 29 december  van 15.oo tot 17.00 uur komen de Moorbloazers naar het zr. Mohrpark. Iedereen is welkom! Napraten met een warm drankje rond het vuur!

Uitslag enquête Oosterhesselen

Bent u ook nieuwsgierig naar de enquête? Deze enquête is de basis oftewel het uitgangspunt voor de dorpsvisie van Oosterhesselen. Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld om mee te denken over de dorpsvisie, maar er kunnen ook nog altijd mensen bij. Schroom niet en kom! De volgende bijeenkomst is woensdag 12 december om … Lees meer…