Uutbloazen in het park

Zaterdagmiddag heeft de activiteitengroep van het zr. `Mohrpark hun laatste activiteit georganiseerd van 2019. De Moorbloazers uit Nieuw Schoonebeek hebben een optreden verzorgd op de … Lees meer

Vormingscentrum De Klencke

Update over Witte zand 18

Het laatste bericht die Plaatselijk Belang heeft over de locatie Witte Zand 18 is, dat er een ecologisch onderzoek zal plaats vinden. Het bedrijf dat zou gaan slopen heeft … Lees meer

Uut bloazen in het park!

Zaterdag 28 december 15:00 tot 17:00 u Zuster Mohr Park Iedereen is van harte welkom om het afgelopen jaar uut te komen bloazen De vermaarde … Lees meer

Wijk en dorpenronde

De wijk en dorpenronde van donderdag 12 december was anders van opzet dan voorgaande jaren. Zo hadden we voor de pauze het thema wonen centraal staan. Het wonen … Lees meer