Bestuur

Mw. R. Eppinginfo@pboosterhesselen.nlvoorzitter
Dhr. M. Rensinkinfo@pboosterhesselen.nlsecretaris
Mw. W. Nijlandinfo@pboosterhesselen.nlpenningmeester
Dhr. H. Kokinfo@pboosterhesselen.nlbestuurslid
Vacantbestuurslid

Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact op!

De missie en het beleid van Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Plaatselijk Belang wil een vereniging zijn die de leefbaarheid in het dorp stimuleert en bewaakt en intermediair is tussen bevolking en bestuurlijke lagen. We behartigen en bevorderen de belangen van zowel bewoners als dorp overeenkomstig de behoefte die leeft.

Hoe komt Plaatselijk Belang aan zijn gelden en hoe worden deze besteed?

De inkomsten van Plaatselijk Belang worden verkregen uit subsidies, fondsen, donaties en contributie wat betaald wordt door de leden. Deze gelden worden besteed aan alles wat het dorp ten goede komt, onder andere het onderhoud van de speeltuinen, het Zr. Mohrpark, de verzorging van de dierenweide en onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats. In 2020 zijn er informatieborden bij de ingangen van het dorp geplaatst, verder willen we mooie degelijke banken bij de speeltuinen plaatsten en zijn we bezig met de afronding van de dorpsvisie.

Beloningsbeleid Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Het bestuur van Plaatselijk Belang verklaart dat zij onbezoldigd zijn en uitsluitend niet bovenmatig vacatiegeld en gemaakte zakelijke kosten declareert.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (hierna RSIN) dat door de kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend is 8163.99.633.

Op dit moment is Plaatselijk Belang bezig met het maken van de dorpsvisie. We zitten in de afrondende fase.