Bestuur

Mevr. R. EppingInfo@pboosterhesselen.nlVoorzitter
Dhr. M Rensink Info@pboosterhesselen.nlSecretaris
Mevr. W. Nijland Info@pboosterhesselen.nlPenningmeester
Vacant Bestuurslid
Vacant
Bestuurslid

Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact op!

De missie en het beleid van Plaatselijk Belang Oosterhesselen:

Plaatselijk Belang wil een vereniging zijn die de leefbaarheid in het dorp stimuleert en bewaakt en intermediair is tussen bevolking en bestuurlijke lagen. We behartigen en bevorderen de belangen van zowel bewoners als dorp overeenkomstig de behoefte die leeft.

Hoe komt Plaatselijk Belang aan zijn gelden en hoe worden deze besteed?

De inkomsten van Plaatselijk Belang worden verkregen uit subsidies, fondsen, donaties en contributie wat betaald wordt door de leden. Deze gelden worden besteed aan alles wat het dorp ten goede komt. Onder andere het onderhoud van De speeltuinen, het prachtige zr. Mohrpark, de verzorging van de dierenweide, onderhoudwerkzaamheden op de begraafplaats. In 2020 worden er onder andere informatieborden bij de ingangen van het dorp geplaatst, mooie degelijke picknickbanken bij de speeltuinen geplaatst en een dorpsvisie gerealiseerd.

Beloningsbeleid Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Het bestuur van Plaatselijk Belang verklaart dat zij onbezoldigd zijn en uitsluitend niet bovenmatig vacatiegeld en gemaakte zakelijke kosten declareert.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (hierna RSIN) dat door de kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend is 8163.99.633.

ANBI

Plaatselijk Belang Oosterhesselen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangen instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Meer over een ANBI op https://www.belastingdienst.nl

Meer informatie over Plaatselijk Belang Oosterhesselen kunt u vinden op .http://www.anbiplein.nl