Bestuur

Vacant Voorzitter
Mevr. R. Epping Info@pboosterhesselen.nlSecretaris
Dhr. G. Trompetter Info@pboosterhesselen.nlPenningmeester
Mevr. W. Nijland Info@pboosterhesselen.nlBestuurslid
Dhr. M. Rensink
Info@pboosterhesselen.nlBestuurslid

Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact op!

Beloningsbeleid Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Het bestuur van Plaatselijk Belang verklaart dat zij onbezoldigd zijn en uitsluitend niet bovenmatig vacatiegeld en gemaakte zakelijke kosten declareert.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (hierna RSIN) dat door de kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend is 8163.99.633.