Bestuur

Vacant Voorzitter
Ria Epping Secretaris
Gea Cremer Edveensweg 70524–581054 Penningmeester
Vacant Bestuurslid
Vacant
Bestuurslid

Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact op!

Beloningsbeleid Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Het bestuur van Plaatselijk Belang verklaart dat zij onbezoldigd zijn en uitsluitend niet bovenmatig vacatiegeld en gemaakte zakelijke kosten declareert.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (hierna RSIN) dat door de kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend is 8163.99.633.