ANBI

Plaatselijk Belang Oosterhesselen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangen instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

meer over een ANBI op https://www.belastingdienst.nl

Meer informatie over Plaatselijk Belang Oosterhesselen kunt u vinden op www.anbiplein.nl