ANBI

Plaatselijk Belang Oosterhesselen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangen instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Meer over een ANBI op www.belastingdienst.nl

Beleid en verslagen

Wilt u onze verslagen lezen? Ga naar www.anbiplein.nl