Beleidsplan Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Visie/ Missie Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang wil een vereniging zijn die de leefbaarheid in het dorp stimuleert en bewaakt en intermediair is tussen bevolking en bestuurlijke lagen. We behartigen en bevorderen de belangen van zowel bewoners als dorp overeenkomstig de behoefte die leeft.

Op dit moment is Plaatselijk Belang bezig met het maken van de dorpsvisie. We zitten in de afrondende fase.