Bezoek aan de rioolwaterzuivering

We brengen een bezoek aan de rioolwaterzuivering van het waterschap Vechtstromen in Emmen-Nieuw Amsterdam.

Kosten zijn 10 euro per persoon. Meer informatie hierover krijgt u tijdens de infomarkt op 17 september 2017 of bij             Harm Abbing 0524 582078 of bij Jan Pier Cleveringa 0524 581331 of j.p.cleveringa@planet.nl