Bijenwerkdag

Diverse locaties in Drenthe

Na het grote succes in 2018 organiseert Landschapsbeheer Drenthe ook dit jaar de Bijenwerkdag tijdens NLDoet op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Op deze nationale vrijwilligersdag wordt op allerlei locaties in Drenthe gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van wilde bijen en vlinders. Door het aanplanten van ‘bijvriendelijke’ bomen en struiken, het inzaaien van Drentse bloemenmengsels en plaatsen van insectenhotels ondersteunen inwoners van Drenthe wilde bijen en vlinders!

Doet u ook mee? U kunt in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe een speciale NLDoet locatie organiseren voor de wilde bij. Daarmee maakt u aanspraak op extra (financiële) ondersteuning vanuit Landschapsbeheer Drenthe, zoals het beschikbaar stellen van plantgoed en inheemse bloemenmengsels. Daarnaast bieden we ondersteuning en advies aan bij de aanleg van de wilde bijenplek. Tevens kunt u meedoen op andere bijenlocaties. Op www.nldoet.nl vindt u het hele overzicht van de locaties.

De Bijenwerkdag en Nederland Zoemt worden mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Lotte Hadderingh.

Iedere helpende hand is welkom!