Oosterhesselen, door de 20e eeuw.

Een lezing door Harm Abbing en Jan Pier Cleveringa over de dorpsontwikkeling van Oosterhesselen in de 20e eeuw.

Opgave is gewenst, dit kan bij de heer JP Cleveringa.

j.p.cleveringa@planet.nl