rondleiding op het landgoed Scholtenzathe, Klazienaveen-Noord

Zeshonderd hectare wordt gebruikt voor akkerteelt, een derde deel van het landgoed is ingeplant met bos, in de ruime bufferzone graast een kudde Hereford runderen. Op de daken van de gebouwen liggen 4600 zonnepanelen.

Kosten zijn 10 euro per persoon, na opgave ontvangt u een bevestiging en meer info.

Meer info tijdens de infomarkt op 17 september in de hesselerhof of bij Harm Abbing 0524-582078                                                 of bij Jan Pier Cleveringa 0524-581331 of j.p.cleveringa@planet.nl