Lidmaatschap

Plaatselijk belang behartigt de belangen van het dorp. Voor 10 euro per jaar behartigen wij ook uw belangen.

U ontvangt 4x per jaar De Hesselaer thuis. Bovendien ontvangt U een uitnodiging voor onze algemene ledenvergadering 1x per jaar. Dit is een openbare vergadering, dus een plek waar u met ons mee kunt denken en praten. Hier worden belangrijke onderwerpen besproken die betrekking hebben op ons dorp, voor nu maar ook voor de toekomst.