De kippen in het zr. Mohrpark krijgen een ring

De kippen in het zr. Mohrpark krijgen een ring.

In het zr. Mohrpark treft u verschillende soorten kippen aan, ieder soort is namelijk welkom. Nu is het zo dat er ook wel eens kippen aan komen lopen of via het hek naar binnen fladderen. Om overzicht te krijgen worden alle bestaande kippen geringd.

Heeft u nog kippenringen liggen, wilt u dan contact opnemen?