Aanleg paddenscherm

Het Zuster Mohr Park in trek bij de padden.

Laat in de winter van 2022 was het een zwarte dag voor de Hesseler padden. Rond de veertig dieren werden op de Bergakkers die late winter dood gereden. Vrijwilligers van Zuster Mohr Park vonden dit toch wel een beetje jammer. Zij namen hierop het initiatief om samen met Plaatselijk Belang een manier te vinden om  voor het volgende seizoen het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.

Vanuit de vrijwilligersgroep is naar aanleiding van het platgereden padden-incident de Werkgroep: Amfibieën Bescherming Oosterhesselen opgericht. Deze werkgroep heeft samen met Plaatselijk Belang een scherm geplaatst om overstekende amfibieën op te vangen. Dit scherm is geplaatst op de rand van het bosperceel aan de zuidzijde van de Bergakkers. Zoals vorig jaar bleek, overwinteren veel amfibieën in dit bos. Aan het eind van de winter/begin van het voorjaar trekken ze  naar de vijver in het Zuster Mohr Park om zich voortplanten en blijven dan de hele zomer rondom de vijver in het hoge gras en bosschages. Tegen de winter hebben ze er genoeg van en zoeken ze hun winterverblijf wederom op in het bos.

Het geplaatste scherm vangt de voorjaarstrek op. De amfibieën die hier tegenaan lopen worden opgevangen in, in de grond geplaatste emmers waarna de vrijwilligers van de werkgroep de dieren gecontroleerd overzetten. Na de paddentrek zo eind april wordt het scherm weggehaald om de terugkeer niet te belemmeren waarna in het seizoen 2024 het scherm opnieuw geplaatst wordt.

De werkgroep uit Oosterhesselen is aangemeld bij het project Padden.nu van de RAVON. Wilt u meer weten over amfibieën en hoe u deze kunt beschermen, dan kunt u dit vinden op www.padden.nu , u vind hier ook informatie over de werkgroep uit Oosterhesselen.

Wilt u meehelpen met overzetten (periode februari tot april) dan kunt u zich aanmelden bij Leo Claessens: L-claessens@L-claessens.nl . Dit overzetten (op pad met een pad) kan in de avond of in de morgen, kost weinig tijd en dient een goed doel.