Afscheid van wethouder Zwiers

Vrijdagmiddag 28 februari nam wethouder Jan Zwiers afscheid van de gemeente Coevorden. Tijdens de raadsvergadering die onderdeel was van de afscheidsreceptie kreeg hij namens de gemeente de Zilveren Ster, een bijzondere blijk van waardering die het college kan uitreiken aan mensen die veel betekend hebben voor de gemeente. Jan Zwiers is de tweede persoon die deze ster krijgt.

Jan is 6 jaar wethouder geweest voor de gemeente Coevorden. Mooie woorden werden gesproken over zijn functioneren en iedereen wenst hem dan ook op zijn eigen ludieke manier heel veel succes met zijn nieuwe baan als algemeen directeur bij FC Emmen.

Ook wij als bestuur van Plaatselijk Belang hebben plezierig samengewerkt met Jan en hebben hem daarvoor bedankt.