ALgemene Leden Vergadering van 27 januari 2022 gaat niet door!

De ALV op 27 januari gaat NIET door!! Niet fysiek en ook niet digitaal.

Eerder lieten we u in het artikel hierover in de Hesselaer weten dat als de Corona maatregelen aangeven dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, we de ALV digitaal door laten gaan.

De digitale bijeenkomst zal niet plaatsvinden op 27 januari a.s.

We komen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum.

Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar een fysieke vergadering i.p.v. een digitale bijeenkomst.

We hopen, gezien de laatste persconferentie en de daarbij behorende versoepelingen, dat we binnenkort toch voor een fysieke ALV kunnen gaan. Dat is wat we het liefst zouden doen ook omdat de Klaas Schepers Prijs uitgereikt wordt.

Mocht dit echter binnen afzienbare tijd niet mogelijk zijn dan zullen we de ALV digitaal gaan doen en krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via info@pboosterhesselen.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterhesselen.