Algemene Ledenvergadering 2019

Maandagavond 25 maart is er in de Hesselerhof de algemene ledenvergadering gehouden van Plaatselijk Belang Oosterhesselen.

De avond begon met het jaarverslag aan de hand van mooie foto’s aangeleverd door verschillende mensen uit het dorp. De kascommissie verleent decharge aan de penningmeester en de begroting werd getoond voor 2019. Aankomend jaar worden er kosten verwacht aan de speeltuinen, het park en het onderhoud van de eigendommen van Plaatselijk Belang.

Na de pauze werd de ruwe versie van de dorpsvisie gepresenteerd en besproken. Nieuwsgierig en belangstellend werden diverse actiepunten benoemd en verder uitgediept. Iedere werkgroep zal nu verder gaan met het uitwerken van 1 of 2 actiepunten. Daarna zal er eind mei een presentatie plaats vinden waar het hele dorp voor uitgenodigd wordt. We houden U op de hoogte.