Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Op maandag 30 maart is de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Oosterhesselen.

Dit zal plaatsvinden in de Hesselerhof in Oosterhesselen om 20.00 uur.

Tijdens deze ledenvergadering zal ook de Klaas Schepers prijs uitgereikt worden. 

Plaatselijk Belang heeft een kunst en cultuurprijs ingesteld, genoemd naar onze oprichter en voormalig raadslid en wethouder Klaas Schepers.

Deze prijs, bestaande uit een penning en een oorkonde wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of groep woonachtig in Oosterhesselen die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van sociaal/cultureel werk in Oosterhesselen.

Plaatselijk Belang heeft daarvoor ooit een aparte jury voor ingesteld en deze wijst de winnaar van de prijs aan.

Kandidaten konden worden voorgesteld tot 25 februari.

Na afloop van de algemene ledenvergadering hebben we mevrouw Laura Bruinenberg uitgenodigd, zij gaat ons uitleg geven over orgaan donatie.