Bus door het dorp!

Zoals al eerder vermeldt, is de gemeente in overleg met het OV bureau om de bus weer door ons dorp te laten gaan in plaats van langs een aantal haltes buiten ons dorp.

Voor de aanwonenden van de “bus route” hebben we briefjes rondgebracht om te peilen hoe hierover wordt gedacht. Deze vraag hebben we tevens geplaatst op onze website en op facebook omdat we iedereen de kans willen geven daar over mee te denken.

Er zijn veel reacties binnen gekomen zowel positief als negatief.

We hebben begrip en respect voor de minder positieve reacties, echter de balans slaat door naar positief en daarom hebben we besloten dat we als Plaatselijk Belang dit plan zullen steunen.

We zullen dit kenbaar maken aan de gemeente.