Dienstregeling busvervoer verandert


Alles afdrukkenIn een nieuw vensterDienstregeling busvervoer verandert per 12 december 2021! Bezwaar maken helpt.Speciaal nieuws van de BOKD.Tot 11 juni kun je bezwaar maken tegen de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling! Dienstregeling bussen gaat in 2022 veranderen. Jaarlijks maakt het OV-bureau Groningen-Drenthe, de organisatie die namens de provincie het openbaar vervoer organiseert, in het voorjaar de voorgenomen dienstregeling per 2022 bekend. Deze dienstregeling gaat 12 december 2021 in. Je kunt nog tot 11 juni bezwaar maken tegen de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling. Het ‘Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022’ kun je hier downloaden.

Harde klappen
Over het algemeen kan gesteld worden dat het openbaar vervoer harde klappen heeft gehad van de coronapandemie. Het aantal reizigers op jaarbasis is drastisch afgenomen met grote tekorten in de exploitatie tot gevolg. Door middel van steunmaatregelen zijn veel buslijnen overeind gebleven, maar regelmatig is er een speciale coronadienstregeling toegepast die soms positief en soms negatief uitpakte. Inmiddels is het aantal reizigers weer gegroeid naar 50% van het normale gebruik.

Kaasschaaf en flexibiliteit
Voor 2022 lijken de prognoses echter nog niet gunstig. Het OV-bureau rekent op een tekort van 9 miljoen euro. Een aantal buslijnen lijkt te ontsnappen aan ingrijpende maatregelen, namelijk opheffing.
Het OV-bureau noemt in haar ontwerp bijvoorbeeld lijn 77 Bareveld-De Hilte-Gieten. Een aantal lijnen wordt wel ingekort (bijvoorbeeld Westerbork-Hoogeveen) of gaat over in een andere buslijn. Ook wordt op een aantal plekken de eerste en laatste rit geschrapt.

Let op: Er wordt gesproken over extra flexibiliteit zodat makkelijk kan worden afgeschaald of opgeschaald. Er kan dus tussentijds nog een wijziging in de dienstregeling komen als er in de ogen van het OV-bureau weinig gebruik gemaakt wordt van een buslijn. Blijf dit dus goed in de gaten houden! Bezwaar maken, kan helpen!

Maak samen met de inwoners van je dorp bezwaar tegen de voorgenomen aanpassingen als ze ongunstig uitpakken. Want een goede OV-verbinding is belangrijk voor het platteland.
Niet alleen voor jongeren en minder mobiele mensen, maar ook voor woon-werkverkeer en toerisme. En het is een milieuvriendelijk en verkeersveilig alternatief voor de vele, vaak stilstaande auto’s. Betrek eventueel ook buurdorpen en de gemeente c.q. gemeenteraad in je reactie.

Tot vrijdag 11 juni 2021 is iedereen in de gelegenheid te reageren op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022.

Dit kan per mail of per post door een brief te sturen naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen.
BOKD is vertegenwoordigd in het consumentenplatform Openbaar Vervoer Drenthe en kan via die weg ook een stem laten horen. Neem ons dus mee in je reactie en/of bezwaarschrift.

Alle Postmus, adviseur Dorpsbelangen BOKD
Willy-Anne van Stiphout, voorzitter Raad van Advies dorpen BOKD.
Ons adres: BOKD
Dr. Nassaulaan 3a
9401 HJ Assen BOKD is lid van LVKK