Eerste kievistlegsel in Oosterhesselen

Zaterdagochtend de 18e maart heeft Harm Klijnsma het 1e kievitsnest gevonden in Oosterhesselen.

Een nestje met maar liefst drie eitjes op oud aardappelland, gelegen op een akker gelegen achter de boerderij van Bertus Meijering aan de Burg. de Kockstraat.

Samen met Pia Compagner en Margret Keijzer zagen zij op afstand buitelende en baltsende kievieten boven het land.

Na enig zoeken vond Harm het nest, mooi gelegen in bij elkaar gelegde aardappelstrootjes.

Twee dagen eerder was het eerste kievitslegsel van Drenthe bij Emmen gevonden.

Leden van de Werkgroep Weidevogelnestbescherming Oosterhesselen vinden en beschermen jaarlijks 200 akkerlandvogelnesten op bouw- en graspercelen van de voormalige gemeenten Oosterhesselen, Zweeloo, Sleen en Dalen, in nauwe samenwerking met de grondgebruikers en agrariërs, 85% van de legsels betreft kievitsnesten, maar ook wulpen-, scholekster- en gruttonesten en legsels van andere grondbroeders worden beschermd.

Als het nest niet gepredeerd wordt zullen omstreeks 15 april de jonge pullen uit de eitjes kruipen en “uitvlieden”.