Erelid 20-12-2023 Gerrit Gossen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20-12-2023 heeft Plaatselijk Belang aan de aanwezige leden het voorstel gedaan om Gerrit Gossen erelid te maken.

Alle aanwezigen waren unaniem voor. Vrijdag 23-12-2023 heeft het bestuur Gerrit verrast met deze titel en een passend cadeau.