Extra Algemene Ledenvergadering 20 december

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering   

Woensdag 20  december 2023 

Locatie: Hesselerhof 20.00 uur 

Tijdens de ALV van 29 november jl. waren er niet 2/3 van de leden aanwezig om mee te stemmen over de te wijzigen statuten.

Zoals dit statutair is vastgelegd moet er daarom binnen een termijn van 30 dagen nog een ALV plaatsvinden om te stemmen over de statuten om deze te kunnen vastleggen bij de notaris.

Er wordt op 20 december 2023 door de dan aanwezige leden nogmaals gestemd. Als 2/3 van de leden die dan aanwezig zijn akkoord zijn met de wijzigingen kunnen we de statuten laten bekrachtigen bij de notaris.


Agenda:
 

  1. Opening 
  2. Mededeling 
  3. Notulen ALV 29-11-2023
  4. Vaststellen wijziging statuten en huishoudelijk reglement
  5. Rondvraag 
  6. Sluiting