Fijne zomer

Ook Plaatselijk Belang heeft een tijd niet vergaderd vanwege de Corona crisis maar heeft sinds juni nu weer een aantal keren overleg gehad.

We hebben ons vooral gericht op de lopende zaken ( zie onderstaande lijst)

Zoals eerder aangegeven hebben we de Algemene ledenvergadering afgelast vanwege de Corona crisis en de daarvoor genomen maatregelen.

We hebben nu besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet meer te organiseren maar deze te verplaatsen naar 2021. Datum volgt.

De Hesselaer zal niet zoals altijd verschijnen in september ook dit is een gevolg van de Corona crisis. We streven nu naar oktober/november.

Lopende zaken PB

 • Algemene Ledenvergadering
 • Woningbouw Witte Zand 18 en Beatrixlaan
 • Dorpsvisie
 • verlichting schoolroutes
 • laadpaal voor auto op centrale plek in dorp
 • Hesselaer
 • NAM
 • Unive
 • ANBI
 • Riolering Boerhoorn
 • Park zaken
 • Begraafplaats
 • Hartveilig
 • Adoptie monument bij de kerk door basisschool de Woert
 • Overleg buurtverenigingen
 • Overleg politiek
 • Overleg politie
 • Overleg welzijnswerk Coevorden
 • Natuurwerkdag
 • Dorpsbudget
 • subsidie aanvragen

Wanneer er ontwikkelingen zijn m.b.t. de lopende zaken zullen we u op de hoogte houden.

We wensen u een fijne zomer toe!!!!