Glasvezel nieuws

Infoavond ambassadeurs Glasvezel Zuidenveld

Wij hopen dat u ons wilt steunen als ambassadeur voor de Stichting Glasvezel Zuidenveld. Daarom leggen wij in deze e-mail even kort uit wat de plannen op korte en lange termijn zijn.

Allereerst houden wij op 29 november een ambassadeursavond voor alle belangstellenden in de Spil in Zweeloo, inloop 19:30, start van de presentaties om 20:00.  Neem ook uw buren, vrienden, familie en dorpsgenoten mee die misschien overwegen om ambassadeur te worden voor Glasvezel Zuidenveld.

Bovendien houden wij zo snel mogelijk, dwz begin december, een “ambassadeurstraining”. Een avond waarop wij u zo veel mogelijk vertellen over en laten zien van de aanleg van het glasvezelnetwerk, de providers, de abonnementen en de hele gang van zaken waar u als ambassadeur mee te maken kunt krijgen. Ook geven wij voorbeelden van en adviezen over hoe u kunt reageren op vragen en kritiek van uw medebewoners. U krijgt op deze avond ook volop gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Wanneer gaan we aanleggen?
Dat weten we nog niet precies, maar zoals het er nu uitziet, zal in het voorjaar de aanleg van het netwerk beginnen. Daarvoor hebben we nog wel iets te doen… Minimaal 15% van alle inwoners van “Zuidenveld” moeten dan al een abonnement hebben afgesloten! Daar gaan we de komende tijd met z’n allen hard aan werken. We gaan reclame maken, spandoeken ophangen, video’s maken, bewonersavonden houden, persberichten versturen, de sociale media gebruiken, we gaan de dorpen in, enzovoort. Samen gaan we die 15% binnen halen.

Mocht u vragen hebben, mail ze dan naar info@glasvezelzuidenveld.nl. Of kom gewoon naar de ambassadeursavond. U bent van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Glasvezel Zuidenveld