Goede bijeenkomst van buurtverenigingen en de gemeenteraad

Donderdag 19 april vond het overleg plaats tussen plaatselijk belang, de buurtverenigingen en leden van de gemeenteraad, ook wethouder Zwiers was aanwezig.

Het was een goede avond, waarop veel besproken is wat er in het dorp gebeurt maar ook wat het dorp bezig houdt. Tevens is er een klein begin gemaakt van de uitslag van de enquete voor de dorpsvisie. Meer informatie volgt.

Wij danken dan ook alle aanwezigen voor hun bijdrage en aanwezigheid.