Herinrichting Nieuwe Drostendiep

Inwoners en aanwonenden uit Sleen, Benneveld en Oosterhesselen maken zich zorgen over de natuurontwikkeling en herinrichting rond het Nieuwe Drostendiep, in het bijzonder betreffende het in stand houden en verbeteren van de weidevogelstand en biodiversiteit, behoud van natuur- en cultuurhistorische elementen, bodem en waterhuishouding en mogelijke overlast van hoge waterstand.

Het betreft de natuurgebieden en landerijen gelegen in de Broeklanden, Oosterhesselerlanden, Westerstroom en de Huismaten (de Laak). Naast herinrichting worden er beheer afspraken gemaakt met de grondgebruikers en aanwonende agrariƫrs.

De eerste werkzaamheden worden inmiddels uitgevoerd.

Een aantal bewoners uit Sleen, Benneveld en Oosterhesselen hebben de werkgroep ROND opgericht, ROND staat voor Regionale Overleggroep Nieuwe Drostendiep. ROND heeft een discussiestuk opgemaakt waarin zij hun zorgen uiten en aanpassende voorstellen worden gedaan om te komen tot een evenwichtige afstemming.

Het discussiestuk is naar de Provincie, het Waterschap, Natuur Monumenten en de Initiatiefgroep Nieuwe Drostendiep (agrarische ondernemers) gestuurd, zij hebben aangegeven verder met ons in gesprek te willen.

Ook de gemeente Coevorden is op de hoogte gesteld.

Voor verdere toelichting en aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.

Namens ROND,                                                                                                                            

Jan Pier Cleveringa, Oosterhesselen, tel: 06-51358291, email: j.p.cleveringa@planet.nl

Gerrit Hegen, Sleen, tel: 06-53211575, email: hegengerrit@gmail.com