Insectenhotel

Vrijdag 30 maart zijn 20 vrijwilligers bij U langs geweest. Insectenhotels, primula’s en andere bloemstukjes werden te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor activiteiten in het zr. Mohr park.

We spreken van een geslaagde actie!

Alle vrijwilligers, organisatie en iedereen die heeft bijgedragen maar natuurlijk ook U als inwoner van Oosterhesselen bedanken!