Klaas Schepersprijs

Plaatselijk Belang Oosterhesselen werd op 26 augustus 1968 opgericht als
,,Stichting Dorpsbelangen Oosterhesselen” op initiatief van wijlen Klaas Schepers, die gedurende vele jaren raadslid en wethouder van de gemeente Oosterhesselen was. Eind jaren tachtig werd in plaats van de stichtingsvorm gekozen voor een vereniging. Zo ontstond de vereniging Plaatselijk Belang Oosterhesselen. Plaatselijk Belang heeft een kunst en cultuurprijs ingesteld, genoemd naar onze oprichter, Klaas Schepers. Deze prijs, bestaande uit een penning en een oorkonde wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instantie uit ons dorp die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het sociale/culturele werk in Oosterhesselen.
Plaatselijk Belang heeft daarvoor een jury ingesteld en deze wijst de winnaar van de prijs aan. Iedereen mag kandidaten voorstellen. Vindt u dus, dat iemand of een vereniging in aanmerking komt voor de Klaas Schepers-prijs, dan vragen we u dit te melden.
Op onze ledenvergadering maart 2020 wordt de Klaas Schepersprijs opnieuw uitgereikt.
Via dit briefje kunt u de personen opgeven die volgens u wel in aanmerking komen voor deze prijs.
Gaarne inleveren voor 25 februari 2020 bij de een van de juryleden: Marianne Kregel, Edveensweg 31, 7861 AM Oosterhesselen
E-mail; mariannekregel1960@gmail.com
Eddy Hilbrands, Burg de Kockstraat 63, 7861 AB Oosterhesselen
E-mail; tes.jes@ziggo.nl
Ieneke Draayers, Verlengde Hoogeveensevaart 10, 7861TB Oosterhesselen
E-mail; h.draayers@kpnplanet.nl
Namens Plaatselijk Belang hiervoor bedankt! ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voordracht Klaas Schepersprijs.
Naam persoon of organisatie……………………………………………………………………………………………….. Waarom geeft u deze persoon/vereniging op?……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………