Klaas Schepersprijs 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 07 april jl. werd opnieuw de Klaas Schepersprijs uitgereikt.

Deze keer werd hij uitgereikt aan de vrijwilligers van de Hesselerhof. Sinds de opening van de Hesselerhof in 2014 wordt deze gerund door vrijwilligers en zijn ze zoals voorzitter Jan Schepers aangeeft een begrip geworden in het dorp en zorgen ze voor verbinding op sociaal en cultureel gebied.

Een mooie verdienste en blijk van waardering voor het werk van de vele vrijwilligers die daar hun steentje aan hebben bijgedragen.