Komt U ook? Uutbloazen in het park?

Zaterdag 29 december  van 15.oo tot 17.00 uur komen de Moorbloazers naar het zr. Mohrpark.

Iedereen is welkom!

Napraten met een warm drankje rond het vuur!