Levensloopbestendig bouwen in Gees

In de maand mei hebben we in beperkte mate bekendheid gegeven aan de mogelijkheid om op de locatie De Klimop in Gees zelf uw levensloopbestendige woning te bouwen. Dat heeft geleid tot een aantal inschrijvingen. Met deze tweede bekendmaking willen we het aantal inschrijvingen ophogen tot minimaal zes. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst genummerd.  

Zo is het project ontstaan

In Gees werken gemeente en Plaatselijk Belang al enige tijd samen om de locatie van de voormalige basisschool ‘De Klimop’ aan de Wethouder Euvingstraat een nieuwe bestemming te geven. Tijdens informatiebijeenkomsten werd door inwoners van Gees gepleit voor woningbouw op deze prachtige plek in ons dorp. Levensloopbestendige woningen voor de wat oudere doelgroep maar ook woningen voor starters, zijn vaak genoemd.

Met deze informatie hebben wij namens Plaatselijk Belang Gees diverse gesprekken gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te verkennen. De gemeente heeft groen licht gegeven op de tot nu gevormde ideeën, dit betekent dat we verder kunnen gaan met plannen maken. Voor dat er echt gebouwd kan worden moet er nog heel veel gebeuren en moeten nog vele vragen worden beantwoord. De belangrijkste vraag is natuurlijk: ‘Wie zou er op deze prachtige plek graag willen wonen?’ 

Verder ontwikkelen binnen kaders

Samen met de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is leidend voor verdere planvorming. Dit betekent o.a. dat de gedachten uit gaan naar de bouw van ongeveer zes schuurwoningen. Bijvoorbeeld 4 vrijstaande en 1 twee-onder-een-kap woning. 

Er is 3600 m2 bruto bouwgrond beschikbaar en ongeveer 1000 m2 krijgt een gebruikersrecht voor de inwoners van Gees, bijvoorbeeld voor duurzame energie-opslag en/of een gemeenschappelijke moestuin. Bij de vrijstaande woningen wordt gedacht aan +/- 600 m2 per kavel en de twee-onder-eenkap woning +/-300 m2. Richtprijzen voor de prijs per m2 bouwrijpe grond verwachten we tussen  € 150 – € 200 incl. btw en excl. aansluitkosten voor nutsvoorzieningen. Deze kavelprijs is onder voorwaarde dat de huidige locatie verkocht kan worden aan een kopersvereniging.  

Kopersvereniging 

Het inbrengen van eigen – creatieve – wensen en de uiteindelijke kosten voor een kavel, hangen samen met keuzes van de toekomstige eigenaren over het verdere verloop van het bouwproces. Ons idee is om potentiële bewoners zelf te laten bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de totstandkoming van hun toekomstige woonplek. Daarvoor zijn we nu op zoek naar belangstellenden die door deelname in een kopersvereniging, het bouwproces zelf ter hand nemen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van een deskundige begeleider. 

Deze vorm van bouwen wordt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Op deze pagina leest u meer over deze vorm die ook door onze gemeente en de provincie Drenthe wordt ondersteund. Deze aanpak maakt veel creatieve inbreng mogelijk, versterkt de sociale binding tussen de nieuwe bewoners en is vaak goedkoper maar er wordt ook meer risico gelopen.

Procedure

Mocht u serieuze belangstelling hebben voor wonen op een prachtige plek in Gees en zelf willen deelnemen aan de realisatie van uw levensfasebestendige woning, dan kunt u via mail een brochure over het project aanvragen bij onze initiatiefgroep, mailadres is klimopschoolgees@gmail.com. In de brochure treft u uitgebreide informatie aan over de wijze waarop de kopersvereniging zal gaan functioneren. Met de brochure ontvangt u ook een inschrijfformulier. De volgorde van volledige inschrijvingen is bepalend voor de plaats die u inneemt binnen de kopersvereniging. Vanaf plaats zeven komt u op de wachtlijst.  

We hopen op veel enthousiasme om het wonen in Gees nog mooier te maken.

De werkgroep herbestemming scholen

(Siny Vink, Mieke Lansu, Hans Hornstra en Roel Fleurke)

Pieter Bijker 

Levensloopbestendig bouwen in Gees

5 oktober 2021