Met een veilige fiets op straat

De fiets is het vervoermiddel voor veel kinderen. Ze gaan met de fiets naar school,naar familie, naar vriendjes of naar de sportclub. Kinderen trappen daarbij heel wat kilometertjes weg in het verkeer. In stad en dorp, maar ook daarbuiten op plattelandswegen.

Elke week komen er in Nederland kinderen na school niet thuis, omdat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Elk jaar belanden enige duizenden kinderen in het ziekenhuis. Nog erger is dat elk jaar kinderen onder de 15 jaar overlijden aan de gevolgen van een ongeval.

Het fietsen op straat kent daarom een aantal risicofactoren. De staat van onderhoud van de fiets is er een van. En goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van de ongelukken met de fiets gebeurt in het donker. 59 procent van de fietsers voert in het donker geen verlichting. En maar weinige fietsers repareren de verlichting wanneer deze niet werkt.

Vandaar dat Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, in november op basisscholen in de gemeente Coevorden de fietsen controleert van de  leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Fietsen van kinderen waarvan de verlichting in orde is krijgen een gadget, in de vorm van een retro reflecterende fietshanger.

Vooral op plattelandswegen is dat de schrik van iedere bestuurder. Wie mopperde eens niet dat er weer een fietser zonder verlichting voor hem/haar opdoemde. Ook zullen er speciale verlichtingacties plaats vinden in de gemeente voor scholieren in de wat oudere leeftijd van o.a. van het voortgezet onderwijs.

Wanneer fietsverlichting niet in orde is, kun je een boete van €55,00 krijgen. Alle basisschoolkinderen krijgen vooraf een ouderbrief mee, waarin de keuring wordt uitgelegd en daarin staan ook aandachtpunten waaraan een fiets (wettelijk) moet voldoen.

Tijdens de controle uitgevoerd door VVN vrijwilligers, wordt op een controlekaart genoteerd welke onderdelen wel of niet goed aan de fiets zijn. Ouders weten dan welke reparaties verricht moeten worden. Is een fiets helemaal in orde, dan krijgen de kinderen alleen dan de “Deze fiets is OKÉ” sticker. Zeg maar een APK keuringssticker.

Voor de kinderen in de groepen 1 en 2, die het minst op een fietsje naar school komen en/of zonder begeleiding niet op straat mogen komen, gaan VVN voorlichters met een fietsje de klas in. Met zo’n fietsje op een tafel, geeft al heel wat hilariteit, wordt in een kringgesprek, met een buikspreekpop BOB of Lotte van Veilig Verkeer, over de fiets gesproken en als de vraag wordt gesteld, wie wel eens alleen en ook nog eens in het donker rijdt,  komen daar verrassende antwoorden uit.