Nieuws over de cirkels

Onlangs verschenen er rode cirkels op kruispunten in ons dorp. Fantastische ideeen werden meteen geboren waar deze voor bedoeld waren maar niemand wist het fijne ervan.

Onlangs was er een gesprek met de gemeente Coevorden over dit onderwerp. Nu was de intentie van de gemeente alleen maar goedbedoeld en zeer vooruitstrevend. De cirkels hebben de bedoeling om de verkeersveiligheid te vergroten. Op andere plaatsen binnen de gemeente zijn er bv gele vierkanten op gevaarlijke kruispunten geplaatst. In de toekomst wordt dit verplicht, dus zeer vooruitstrevend.

Helaas was dit niet met Oosterhesselen gecommuniceerd, alleen dat het asfalt zou worden bijgewerkt, verfraaid.

Voor nu eerst stopzetting van de werkzaamheden. In januari zal er weer een overleg plaats vinden tussen het bestuur van Plaatselijk Belang en de buurtverenigingen, daar horen we graag uw mening.