Overleg met de buurtverenigingen

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen het bestuur van plaatselijk belang en iemand van het bestuur van iedere buurtvereniging uit ons dorp. Zo blijven we allemaal op de hoogte van elkaars wensen, knelpunten, bijzonderheden maar vooral de fraaie momenten.

We zijn bezig met de opzet voor de dorpsvisie. Zodra deze bespreekbaar is, wordt de datum van het overleg bekend met de buurtverenigingen.

wordt vervolgd…