Vervanging van de riolering aan de boerhoorn en de Wan

 

Het project om de riolering te vervanging aan de boerhoorn en de Wan wordt door de gemeente weer opgepakt, zodra de personele bezetting bij de gemeente voltallig is. Zoals het nu lijkt komt er binnenkort iemand de afdeling versterken. Dan wordt er nog versterking gezocht bij de afdeling verkeer. Daarna is het de bedoeling dat het project Boerhoorn/Wan nader wordt uitgewerkt. Verwachting is dat de gemeente in kwartaal 2 of 3 contact opneemt met de omwonenden van Boerhoorn/Wan en PB.

Het project is wegens het ontbreken aan mankracht in de planning opgeschoven, daar het hier een optimalisatie van het rioolstelsel (dus geen vervanging door slechte kwaliteit) is en dus niet direct gevaarlijke situaties oplevert.