Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda de datum 27 januari 2022.

Locatie: Hesselerhof

Tijdstip: 19.30 uur

Agenda volgt in de Hesselaer van december.

Uiteraard dit alles onder voorbehoud t.a.v. de ontwikkelingen rondom Corona.