Vrouwen van Nu

                       

  Afdeling Oosterhesselen/Gees e.o.

Hier weer een bericht van Vrouwen van Nu Oosterhesselen/Gees e.o.

Door alle beperkende maatregelen vanwege het coronavirus  is het al een hele tijd geleden dat we bij elkaar zijn geweest.

Het bestuur heeft in die tijd de leden verrast met een aantal keren een presentje, waaronder een heus kerstpakket.

Dit werd ontzettend gewaardeerd door de leden!

De jaarvergadering kon niet doorgaan en daarom is dit schriftelijk gebeurd.

We hadden 2 jubilarissen:

Han Vlieger is 25 jaar lid en Tineke Bos 50 jaar.

Zij kregen een oorkonde en een mooie bloem.

Proficiat!

Toch proberen we weer langzaam op te starten. De geldende coronamaatregelen zullen natuurlijk nageleefd moeten worden.

Het is de bedoeling om op 22 september van 14.00 -16.30 uur een gezellige bijeenkomst te houden met een Bingo-spel.

Het verdere programma is nog niet bekend.

Het bestuur.

Voor meer informatie over Vrouwen van NU kunt u contact opnemen met Bettie de Vries (0524-582204) of kijk even op onze website : www.vrouwenvannu.nl >>lokale afdelingen >> Drenthe >> Oosterhesselen/Gees e.o.