Vrouwen van Nu

                               

  Afdeling Oosterhesselen/Gees e.o.

Op 16 februari vond de algemene ledenvergadering plaats.

Daar werden de verschillende verslagen gepresenteerd.

Er vond een kleine bestuurswisseling plaats.

Alie Veen-Eising werd in het bestuur gekozen.

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

              Lineke Oldenbandringh-Leeuwen: voorzitter

              Alie Veen-Eising: vice-voorzitter

              Bettie de Vries-Buitenwerf: secretaris

              Tjitske Heinhuis-van der Gaast: penningmeester

              Truus Swemmer-Pluister: algemene zaken

              Sonja Pasman-van der Mark: lid

Op deze vergadering werden 4 leden gehuldigd:

Hennie Schepers-Pol: 60 jaar lid

Aaltje Havinga- Lunsing: 60 jaar lid

Annie Koops-Hilbrands: 50 jaar lid

Dorothe Ridder: 25 jaar lid

De middag werd afgesloten met een gezellige pup quiz.

De volgende bijeenkomsten zijn al weer gepland:

Op 23 maart om 14.00 uur komt Jessica Bouman een lezing geven over de Zweedse popgroep “ABBA”.

Op 12 april is er voor de leden om 19.30 uur een modeshow bij Kamst Mode in Coevorden georganiseerd. Daarvoor moet men zich wel opgeven.

Op 19 april om 20.00 uur komt Jan Eising een lezing “donder en bliksem” geven.

De middag op 23 maart en de avond op 19 april vinden plaats in “De Zwerfkei” in Gees.

Mocht u belangstelling hebben om deze avonden bij te wonen : u bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettie de Vries (0621111803) of kijk even op onze website : www.vrouwenvannu.nl >>lokale afdelingen >> Drenthe >> Oosterhesselen/Gees e.o.