Weidevogels

  Weidevogelnestbescherming Oosterhesselen 

Het weidevogelseizoen 2021 is weer begonnen.

Op vrijdagmiddag 19 maart werd in Zwinderen het eerste kievitslegsel gevonden.

Jaap Kiers uit Zwinderen was de gelukkige vinder, hij kreeg een dag later de wisseltrofee uitgereikt en traditioneel hebben wij een toast uitgebracht op een succesvol weidevogeljaar en dat we weer meer nesten mogen vinden als in het afgelopen jaar; toen hebben wij 210 nesten beschermd.

Eén maand later hadden wij half april inmiddels 40 legsels gevonden, waaronder twee wulpennesten.

Naar aanleiding van een vorige oproep hebben zich vijf nieuw vrijwilligers, deze worden ingewerkt en gaan al mee het veld in. Als de coronabeperkingen het organiseren van bijeenkomsten weer mogelijk maakt komen we met ons allen gezamenlijk bijeen om kennis met elkaar te maken.

Inmiddels heeft onze werkgroep negen stroomraster tot zijn beschikking, gesponsord door de Boermarken van Gees, Oosterhesselen, Sleen, Benneveld en de gemeente Coevorden. Ook de Boermarke van Zwinderen heeft een stroomraster beschikbaar gesteld, die zij zelf hebben laten maken. Wij zijn de besturen van de Boermarken zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage, evenals de gemeente Coevorden voor een forse subsidie vanuit het Stimuleringsfonds.

De rasters worden geplaatst rond wulpen- en gruttonesten om deze te beschermen tegen predatie door vossen en marterachtigen. Begin april is een eerste rasters geplaatst in een weiland achter Zwinderen.

1e Wulpennest 11.04.2021

De stroomrasters gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds worden ook ingezet rondom Dalen en in weidegebieden gelegen bij Coevorden, dit in nauwe samenwerking met de weidevogelgroepen daar.

Een andere veelbelovende manier om vossen en andere predatoren te verjagen is het gebruik van wildverjagers die een ultrasoon geluid laten horen als een vos, wezel of das in de buurt verschijnt, waardoor dezen zich laten verjagen. Wij doen mee met aan een provinciaal project om dit uit te proberen en uit te testen. De eerste resultaten zijn niet meteen overduidelijk een succes, we proberen het verder uit.

Onlangs heeft de Provincie € 130.000.- beschikbaar gesteld voor het behoud van akker- en weidevogels in onze provincie. Een aantal agrariërs en veehouders in onze regio hebben aangegeven belangstelling te hebben voor uitgesteld bewerken van akkers en grasland en de aanleg van een plas-dras gebieden (tijdelijk onder water zetten van gras/bouwland in de winter en het voorjaar). In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe gaan wij verder met hen in overleg.

Andere agrariërs hebben akker- en slootranden ingezaaid met bloemenrijke mengsels ter verbetering van de biodiversiteit en ter stimulering van het insectenleven.

Tenslotte….. doen wij nogmaals dringend verzoek aan hondenbezitters om hun hond aan de lijnen bij wandelen in de buitengebieden om te voorkomen dat zij het veld inrennen en legsel verstoren, en om eigen hondenpoep op te ruimen om zo overdracht van besmettelijke ziektes te voorkomen.

J.P. Cleveringa

Coördinator

j.p.cleveringa@planet.nl