Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen

Verplaatsing loods Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen

De Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen is van plan de stallingsruimte van haar werktuigen aan de Edveensweg te verplaatsen naar een locatie aan de Waterveensweg. De loods aan de Edveensweg is in het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw gebouwd als stallingsruimte voor de gemeenschappelijke dorsmachine, waarmee het graan van de Hesseler boeren werd gedorst. Het dorsen van graan gebeurt al lang niet meer op deze manier, maar het principe van het gezamenlijk aanschaffen van machines die door de leden (boeren) gebruikt kunnen worden, bestaat nog steeds. De Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen heeft een groot aantal machines in eigendom die door de boeren uit Oosterhesselen en omgeving tegen een vergoeding kunnen worden gebruikt.

De loods, destijds gebouwd in het open veld, is inmiddels door de vele uitbreidingen van Oosterhesselen midden in het dorp komen te liggen. De huidige locatie brengt daardoor onveilige verkeerssituaties met zich mee.

  • In 2020 waren er meer dan 800 tractorbewegingen van en naar de loods.
  • Tractoren en machines worden steeds groter. Om tegemoetkomende auto’s te kunnen laten passeren moet met de tractor vaak uitgeweken worden naar het trottoir.
  • Om bij de loods te komen moet de drukke kruising met de Hofakkers worden overgestoken. De weg die overgestoken moet worden, wordt veelvuldig gebruikt door kinderen die van en naar de verderop gelegen basisschool en de sporthal gaan.
  • Om bij de loods te komen moet ook het gezondheidscentrum gepasseerd worden. Soms, als het daar druk is, staan auto’s ook langs de weg geparkeerd. Het is dan onmogelijk om met tractor en machine te passeren, hetgeen betekent dat er achteruit en omgereden moet worden dwars door het dorp.
  • Op de Edveensweg is relatief veel wandel- en fiets verkeer. Route van wandelaars richting landgoed De Klencke, en van schoolgaande jeugd richting Emmen.

Het bestuur van de Werktuigenvereniging heeft mede daarom besloten een nieuwe locatie voor een stallingsruimte te zoeken. Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is na overleg met de gemeente gekozen voor een locatie naast de manege aan de Waterveensweg. Deze is gelegen buiten het dorp en kan worden bereikt vanaf de Pandijk/Weth. K. Schepersweg. Hierdoor wordt het dorp ontlast van veel tractorverkeer. Verder staan de machines in de huidige situatie een groot deel van het jaar buiten. In de nieuwe situatie is het mogelijk om alle machines onder dak te stallen, wat verrommeling van de omgeving tegengaat. De loods wordt zodanig gesitueerd dat het gebouw zo min mogelijk opvalt. Zie hiervoor de onderstaande luchtfoto.

De bedoeling is dat de oude werktuigenloods wordt afgebroken en dat op die plaats twee kavels worden gerealiseerd voor het bouwen van woningen.

Het bestuur hoopt met de verplaatsing van de werktuigenstalling een veiliger verkeerssituatie in Oosterhesselen te bewerkstelligen en voor de gebruikers een goede oplossing te hebben gevonden voor het halen en terugbrengen van de machines.

De leden van het bestuur zijn te allen tijde bereid om eventuele vragen te beantwoorden.

Het bestuur van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Oosterhesselen,

Dijan Schipper

Jan Kiers

Gerard Lanting