Wijk en dorpenronde

De wijk en dorpenronde van donderdag 12 december was anders van opzet dan voorgaande jaren. Zo hadden we voor de pauze het thema wonen centraal staan. Het wonen vroeger, nu en in de toekomst is middels een power point gepresenteerd door Harm Jan Lesschen. Harm Jan heeft ons laten zien hoe het Oosterhesselen van vroeger langzaam is verandert naar hoe het er tegenwoordig uit ziet.

Jaap ten Hoor heeft zijn plannen, woningbouw, voor de locatie Witte Zand 18 uitgelegd en tekst en uitleg gegeven over de sloop en het stopzetten hiervan.

Zijn bedoeling is om het dorp uit te nodigen rond februari en dan uitleg te geven over hoe een en ander er uit kan komen te zien. Het is de bedoeling dat het dorp mee beslist.

Domesta heeft ons laten weten dat ze een akkoord hebben over de woningbouw aan de Beaxtrixlaan. 

Zij zullen medio januari/februari in gesprek gaan met de aanwonenden en plaatselijk belang.

Na de pauze was er net als voorgaande jaren de gelegenheid om de gemeente vragen te stellen over zaken die ons dorp bezighouden zoals bijvoorbeeld het fietspad richting Sleen en de aanpak van de riolering aan de Boerhoorn.

Vanuit de zaal zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest en is er een dringende oproep gedaan voor bestuursleden en commissie leden.

Het was een geslaagde avond met een goede opkomst.