Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand

De Werkgroep Monumenten van de HVK, bestaande uit Mieke Venhorst, Henny Kuipers, Willem Anninga en Kees van Dijk, zijn bezig met de afronding van het boek over de geschiedenis van Zwinderen. We hebben het boek, vanwege z’n bijzondere ligging en daardoor grotendeels bepaalde geschiedenis, de titel “Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zandgegeven. De verwachting is dat het boek in het tweede kwartaal van 2019 klaar zal zijn.

We beschrijven in het boek in min of meer chronologische volgorde de historie van het dorp, vanaf de vroegste geschiedenis tot heden. In acht hoofdstukken verhalen we hoehet Zwinderen en z’n inwoners is vergaan door de eeuwen heen, soms in grote lijnen, soms door in te zoemen op een interessante gebeurtenis of persoon uit de historie. De archieven zijn een rijke bron, evenals de vonnissen van de Etstoel, want Zwinderen was geen gezapig boerendorp, daar gebeurde nog wel eens wat! In het laatste hoofdstuk worden de vier monumenten, die het dorp rijk is, beschreven.

Het boek zal zo’n 300 – 350 pagina’s gaan tellen. Het wordt een kleurrijk boek, met veel illustraties: kaartjes, tekeningen, oude krantenartikeltjes en natuurlijk veel foto’s, o.a. ter beschikking gesteld door (ex)bewoners van het dorp. Zo’n boek uitgeven kost veel geld, want daar moeten een professionele ontwerper en drukker aan te pas komen. Dat is mogelijk geworden door een bijdrage van het stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden en van een aantal verenigingen en stichtingen, die wij daarvoor bijzonder erkentelijk zijn.

We vinden dat iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwinderen in staat moet zijn om het boek aan te schaffen, daarom willen we de verkoopprijs niet hoger maken dan € 25. De kostprijs zal hoger uitvallen, maar door de verkregen sponsoring zijn we in staat deze prijs te hanteren. Het is wel van belang van tevoren te weten hoeveel exemplaren we ongeveer moeten laten drukken. Het aanbod van € 25,00 geldt voor de voorinschrijving voor het boek, wat mogelijk is tot aan 1 april. Nabestellingen zullen waarschijnlijk duurder uitvallen

We willen daarom iedereen die belangstelling heeft voor het boek graag de gelegenheid bieden om van tevoren in te tekenen voor een of meerdere exemplaren. Dat kan door uw gegevens en het gewenste aantal door te geven op onderstaande emailadressen van de leden van de werkgroep. Ukunt ook uw naam en adresgegevens noteren op de voorintekenlijsten die in het dorpshuis van Zwinderen en bij het archief van de Historische Vereniging Klenckerheugteliggen.  Ongeveer honderd geïnteresseerden hebben dat inmiddels gedaan.

De Werkgroep

Mailadressen voor het reserveren van het boek, of voor vragen als u meer informatie wilt:

Mieke Venhorst:​​vendijk01@gmail.com

Henny Kuipers/Kees van Dijk: ​hennyenkees@planet.nl

Willem Anninga​:​​willemanninga@gmail.com