Verenigingen en voorzieningen

Voorzieningen

Gezondheid

 • Gezondheidscentrum
 • Twee  huisartsen in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk
 • Praktijk voor fysiotherapie
 • Tandartsen praktijk
 • Woon en zorgcentrum voor ouderen
 • Hart Veilig Oosterhesselen, AED’s
 • Duo fietsen
 • Beweegtuin

Overige Voorzieningen

 • Basisschool de Woert
 • Kinderopvang/gastouders
 • Dorpshuis met organisatie van excursies en diverse activiteiten.
 • WMO: valt onder gemeente Coevorden, via gemeente loket en website te bereiken
 • Voortgezet onderwijs Esdal College
 • Kerk
 • Bibliotheek

Verenigingen

Sportverenigingen

Buitensport

 • Voetbal vereniging VIOS , met eigen accommodatie
 • Beachveld
 • Paardensportvereniging, met eigen manege en accommodatie
 • Tennisvereniging
 • Koersbal
 • Touwtrekvereniging
 • Fietsclub Hesseler fietsers
 • Donderbussen

Binnensport

Sporthal (eigendom van de gemeente Coevorden) voor zaalverenigingen en scholen

 • Volleybalvereniging
 • Handbalvereniging
 • Gymnastiekvereniging
 • Sportcentrum (fitness en tennis)
 • Biljartvereniging
 • Yoga

Overige verenigingen

 • Vereniging Plaatselijk Belang
 • Muziekvereniging
 • Bridgeclub en klaverjassen en kruisjassen
 • Toneelvereniging
 • Historische vereniging
 • Vrouwen van Nu
 • Hesselen Cultureel
 • Zangverenigingen
 • Toneelvereniging
 • Stichting Volksvermaken
 • Seniorenvereniging
 • Volkstuinvereniging de Goornties
 • Buurtverenigingen
 • Jeugdsoos
 • Weidevogels
 • Bijenvereniging