gezondheidscentrum
Kerk in Oosterhesselen

Wat een succes!

Het was wat nattig, maar tegen de tijd dat er werd geblazen werd het droog. Gelukkig! Iedereen heeft genoten van de sfeer, de versnaperingen en de klanken van de hoornblazers in het zr. Mohrpark.  

Dorpsvisie Oosterhesselen

Er wordt gedacht en gesproken, ja ja het begin van de dorpsvisie is er. Woensdag 16 december heeft er  een overleg plaats gevonden aan de hand van deze powerpoint. Uitleg wordt gegeven, vragen beantwoord en iedereen is dan ook klaar om de volgende stap te zetten. Verschillende vrijwilligers hebben zich gemeld en daar zijn we … Lees meer…

Uitslag enquête Oosterhesselen

Bent u ook nieuwsgierig naar de enquête? Deze enquête is de basis oftewel het uitgangspunt voor de dorpsvisie van Oosterhesselen. Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld om mee te denken over de dorpsvisie, maar er kunnen ook nog altijd mensen bij. Schroom niet en kom! De volgende bijeenkomst is woensdag 12 december om … Lees meer…

Tourist Info Punt Gees op een nieuwe locatie

Tourist Info Punt Gees op nieuwe locatie! Vanaf 1 december aanstaande is het nieuwe tijdelijke adres van TIP Gees, Dorpsstraat 43 in Gees. Ook op de nieuwe locatie informatie over de regio en tevens zijn er de DrentsGoed streekproducten verkrijgbaar. Openingstijden: dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Tot ziens bij TIP Gees!

Nieuws van de rode draad

Graag willen we u van harte uitnodigen! Ditmaal voor de vogelkijkhut die als afronding van het project “De Rode Draad” op 15 december zal worden geopend. Dit initiatief is op 15 september jl. onder veel belangstelling van start gegaan en wij zijn blij dat we op 15 december de vogelkijkhut ook officieel kunnen openen.   … Lees meer…

Uitreiking stimuleringsfonds

Op 13 september 2018 werd er bekend gemaakt door de gemeente dat alle initiatieven voor het stimuleringsfonds zijn toegekend.  Er zijn 20 aanvragen ontvangen, het totaalbedrag wat aangevraagd was bleef binnen het budget daarom mocht iedereen die een aanvraag had ingediend naar de inititiatievenavond komen op 8 november 2018. Namens Oosterhesselen heeft de Mont Martre … Lees meer…

Dorpsvisie

Dinsdag 20 november om 20 uur bij cafe Deen is er weer een overleg gepland voor de dorpsvisie. Wilt u ook meedenken, meld u dan bij het bestuur of op www.info@pboosterhesselen.nl Weet dat u welkom bent.