Stichting HVO

Stichting
Hart Veilig Oosterhesselen.

Plaatselijk Belang heeft op 9 november 2010 het AED-project (AED = Automatische Externe Defibrilator) overgedragen aan de Stichting Hart Veilig Oosterhesselen. Sinds die datum is de stichting een feit.

Het doel van de stichting, zoals beschreven in de statuten, is ‘de overlevingskans te vergroten van personen met een acute bloedcirculatiestilstand door hartfalen’.

Om dit doel te verwezenlijken hebben we vrijwilligers nodig die willen en kunnen reanimeren. Momenteel zijn er 80 opgeleide vrijwilligers die het hele dorp bestrijken, dus in principe is er altijd iemand in de buurt die kan reanimeren. Een geruststellende gedachte.

Vrijwilligers

De vrijwilligers komen in actie als iemand gereanimeerd moet worden, wat een zware taak is. Je wordt plotseling opgeroepen en je moet echt aan het werk. Niet zomaar een herhalingscursus of oefening, maar je gaat naar iemand die ernstig in nood is. Je gaat ervoor en hoopt op een goed eind. Dat zal, helaas, niet altijd het geval zijn. Voor nazorg wordt altijd gezorgd. Daarnaast is er voor de vrijwilligers een goede handleiding beschikbaar waar alle belangrijke zaken in staan.

Alle vrijwilligers zijn aangemeld bij HartslagNu. De melding krijgen zij via het centraal meldpunt 112 waarna zij voor reanimatie naar het betreffende slachtoffer gaan en/of eerst de defibrillator ophalen.

Als er een oproep is geweest, heeft dat de nodige impact. Dit geldt voor alle betrokkenen. Nazorg voor de vrijwilligers wordt altijd verzorgd.

De cursussen voor vrijwilligers worden altijd door erkende trainers verzorgd. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van 2 oefenpoppen en een oefen defibrillator.

De vrijwilligers krijgen 1x per jaar een oproep voor een herhalingscursus. Wilt u ook vrijwilliger worden, meldt u dan aan bij het secretariaat.

Inmiddels hangen er drie AED”s in Oosterhesselen. Bij het gezondheidscentrum, bij de Etgaarde en bij garage Saak en Vorenholt. De vierde is geplaatst bij de familie Westerhof aan de Grevenberg.

Vrienden van HVO

Wij willen natuurlijk van alles organiseren, maar de stichting staat of valt niet alleen met vrijwilligers maar ook met “Vrienden”. Om het goede werk van de vrijwilligers mogelijk te maken hebben we natuurlijk veel Vrienden nodig. Vrienden, die onze zaak steunen. Financieel! want zonder geld komen we vandaag de dag nergens. We hebben al heel wat Vrienden gekregen oa. op het feest van de wereldwinkel. er zijn ook Vrienden genoteerd op verjaardagsfeestjes, op de winterfair bij de Klenckeruiters, de burendag en na oproepen via diverse plaatselijke bladen. We zijn op bezoek geweest en hebben een presentatie verzorgd bij buurtverenigingen en bij de Vrouwen van Nu.

Al onze Vrienden doen, tot wederopzegging, een jaarlijkse (of eenmalige) donatie. De grootte van de donatie wordt door de vriend zelf bepaald. Vele kleintjes maken één grote. Inmiddels hebben we al 190 vrienden waar wij als bestuur natuurlijk zeer blij mee zijn.

Mocht u nog geen ‘Vriend” zijn van de Stichting Hart Veilig in Oosterhesselen en wilt u dat wel worden, dan kunt u hier  een formulier openen om U aan te melden. Deze kan ingevuld en ondertekend worden bij Jet Lauret (penningmeester) Geserweg 8 te Oosterhesselen. U kunt het natuurlijk ook bij één van de andere bestuursleden afgeven.

Bestuur

Het bestuur zit echter zelf ook niet stil. We vergaderen minimaal 4x per jaar om met elkaar te bespreken hoe het gaat en hoe dingen beter kunnen. Daarnaast zijn wij zelf ook actief aan de gang om door middel van sponsoring en giften van het bedrijfsleven en de gemeente voldoende financiële armslag te krijgen. Samen staan we immers sterk!

Als U toch nog vragen of andere dingen heeft, dan kunt U ons altijd benaderen.

Namens het bestuur van de Stichting Hart Veilig Oosterhesselen.

Francine Pieters

voorzitter Alette Post Zende 35 0524 581192 Oosterhesselen
secretaris Jet Lauret Geserweg 8 0524 581914 Oosterhesselen
penningmeester Jet Lauret Geserweg 8 0524 581914 Oosterhesselen
trainer Fenny Knuppe Anwending 12 0524 581338 Oosterhesselen