Zuster Mohrpark

Het Zuster Mohrpark in Oosterhesselen is in beheer van Plaatselijk Belang. Het park bestaat uit een vijver en een dierenweide. Al jaren komen de inwoners van Oosterhesselen in het park om te wandelen, eendjes te voeren, te spelen, te vissen en nog meer. In veel winters werd er fanatiek geschaatst door de kinderen. De laatste jaren kunnen de bezoekers ook gebruik maken van de beweegtuin. Hier wordt volop gebruik van gemaakt.
In de vijver zijn eenden en ganzen te vinden. In de dierenweide zijn er sinds jaar en dag herten, bokjes, pauwen en konijnen.

Na een groot aantal jaren raakte het park wat in verval. De vijver begon te stinken en de beschoeiing ging kapot. Er moest nodig iets aan gebeuren. Maar dat was nog zomaar niet geregeld.

De Gemeente heeft onderzoek laten doen naar het slib in de vijver. Gelukkig bleek het slib niet vervuild, waardoor het opknappen van de vijver wat gemakkelijker zou zijn. Meer dan dit onderzoek kon de Gemeente helaas niet doen. Daarom werd het een project van Plaatselijk Belang.

Plannen maken

In 2014 zijn de eerste plannen gestart voor de aanpak van het Zuster Morhrpark. Als de vijver dan toch uitgebaggerd moest worden, dan was het misschien ook wel een goed idee om het hele park onder handen te nemen.
Het begon met een ruwe schets van een tuinarchitect. En stapje voor stapje werden de ideeën voorzichtig uitgewerkt. Er werd een projectgroep opgericht met veel enthousiaste mensen, ieder met een eigen inbreng. Deze groep is planmatig te werk gegaan in nauw overleg met de Gemeente. Na heel veel vergaderingen en overleg met de nodige hobbels en bobbels zijn we in december 2016 gestart met de renovatie.

Vrijwilligers

Bijna al het werk is uitgevoerd door zo’n 40 vrijwilligers. Dagelijks werd er hard gewerkt en langzaamaan werden de contouren van het nieuwe park zichtbaar. De bevolking, die eerst nog wat huiverig was, werd enthousiaster en zo werd het een mooi project binnen ons dorp.
In het voorjaar van 2017 waren de eerste fases van het plan klaar. In het najaar van 2017 zal gestart worden met het vervolg. In mei is de B&W van de gemeente op bezoek geweest om het vernieuwde park te bewonderen.

Het park ligt er inmiddels mooi bij, het wordt steeds groener. Het park is toegankelijk voor iedereen en we merken dat het ook goed bezocht wordt.
Na de zomer zullen we u verder op de hoogte houden van de vorderingen. Tot die tijd kan iedereen vast genieten van alle vernieuwingen die inmiddels uitgevoerd zijn.

Het Zuster Mohrpark leeft weer!