Wat doen we?

Het bestuur van Plaatselijk Belang luistert in het dorp naar de wensen van de bewoners van Oosterhesselen. Deze inbreng voegen we samen en dan bespreken we of dit de belangen van het dorp bevordert. Zo ja, dan nemen we contact op met de relevante organisaties/bedrijven. Dit kan de gemeente zijn, maar ook de politie, de huurdersverenigingen, de provincie. Allemaal afhankelijk van de inbreng vanuit het dorp. Na overleg, waarbij we natuurlijk hopen op een goed resultaat, koppelen we dit weer terug naar de inwoners.